Sanal Para Artacak Mı?

Bir çok kripto para girişimcileri, çoğu kez yaptıkları konferans yada seminerlerde bitcoin fiyatlarındaki hızlı yükselişin henüz bitmediğini fakat işin içinde bit yeniği olduğu bilgilerini vermesi de yükselişin hızla devam edeceği fakat sonrasında olabilecek olumlu yada olumsuz unsurları belirleme hususunda da konunun işleyişe bağlı olduğunu belirtmeleri sanal paranın şimdilik artma yönünde hızla gittiği göstergesinin en büyük örneğidir.

Sanal Para Artışı

Konuyla ilgili uzmanlar Bitcoin çıkacak mı sorusuna bitcoin fiyatının yüksek sınırlara gelebileceğini düşündüklerini fakat aynı zamanda bitcoin’in birden bire de düşeceğini hesaba katmaları yeni bir para düzeni olan kripto paraya olan ilgi de sağlam adımların atılmasını ve ona göre risk alınmasını amaçlamaktadır.

Sanal Para Artışı Sürekli Midir?

Sanal para konusunda uzmanlar meseleni hangisinin önce gerçekleşeceği olduğunu söylemeleri de konu hakkında yeni oluşan sistemin kestirilemez olduğunun da ispatını bizlere vermektedir. Aşırı dalgalanma daha önce de pek çok hükümet ve finans yetkilisinin dikkat çektiği ve yatırımcıları uyardığı konuların başında gelmekle beraber, yatırım yapacak kişilerde bu hususları bilmeleri kendi yararlarına olacaktır.

Hatırlanacağı üzere sanal para fiyatları yakın zamanda artış gösterse de ancak bir günde değerinin üçte birini kaybederek inmesi de her türlü riskin var olduğunun bir kanıtıdır. Bu yüzden sanal paranın çıktığı gibi, beraberinde de inmesi de muhtemel olarak göz önünde bulundurulması gerekir.

Kripto paraların bu şekilde artan, azalan ya da durağan kalan yönleri de bulunduğundan yatırımcı adına yapılacak faaliyetler sadece sanal para artışı üzerine de yapılmamalıdır. Bununla beraber yatırım yapacak olan kullanıcılarında bu hususları dikkate alarak yapacağı yatırımlarda kendi para borsası ve ekonomileri adına artan, değer kaybeden ya da durağan bir yapıyı hesap ederek sanal paraya atılım yapabilirler.


Global Olarak Sanal Para Piyasası

Dijital para kategorisinde açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para, olan bu global borsa yatırımı olarak da yatırımcı adına piyasada fazlasıyla kullanılma adına da ilk adımları atmıştır.

Sanal para, mevcut kullandığımız lira, Euro, dolar gibi para birimleri gibi, analog sistemin içindeki canlı veriyi de zamanla dijital olarak dönüşümünü sağlayabilir, yeni gelişen bir kripto para birimi özelliğini de kalıcı olarak taşımasına etken olacaktır.

  1. Dünyada Sanal Para Etkisi

Sanal parayı diğer para birimlerinden ayıran özelliği ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin sanal para üzerinde bir etkisinin olmayışıdır. Doğal olarak şekillenen sanal para hükümetlerin kontrolünde değil, sanal kriptolu para ağının kontrolünde üretilmektedir.

Sanal para 2009 yılında, Satoshi Nakamoto rumuzlu bir kişi tarafından da protokol olarak da yayınlanmıştır. Bu protokole göre; sanal paralar ile kişiler arasındaki dijital köprüyü esas alan dijital ortam tarafından kontrol edilmeye çalışılan ve yapılan işlem gücünün de platform adına da bağımsız bir para birimi olduğu kanısı da benimsenmiş olmaktadır.

  1. Sanal Paranın Dünyada İşleyişi

Sanal paranın global dünya ekonomisinde de etkili olduğu bu protokol yöntemi bitcoin fiyat konusunda evrensel ve global bir düzenin olmasından kaynaklıdır.

Tüm bunlarla beraber sanal para yatırımcı ve döviz borsaları adına zamanla sistemin sanal bir olgu çerçevesinde gelişerek reel ekonomik faal hareket dalgalarında olumlu yönde olacağı hususunda global bir adım attıkları gözle görülebilir bir neticedir. Tüm bunlarla yatırımcısı ve döviz borsası adına da atılan adımlar konusunda titizlik olması söz konusudur.


Bitcoin’in Döviz İle Mücadelesi

Bitcoin, yeni bir para birimidir. Bu para birimi sanal ortamda varlığını oluşturmaktadır. Yani fiziksel bir varlığı bulunmamaktadır. Bu durum, teknolojinin hayatımıza kattığı yeni bir olgudur. Diğer para birimlerine rakip olan bitcoin, gün geçtikçe daha fazla ilgi görmekte ve değerini arttırmaktadır. Bunu hayatımıza girmeye başlayan bitcoin ATM’leri gibi durumlar takip etmektedir. Bu sayede bitcoin yaygınlığını artırmayı ve alışılmış para birimlerinin yerine geçmeyi hedeflemektedir. Bitcoinin bunu başarma ihtimali ise devletlere ait olan para birimlerini tedirgin etmektedir.

Bitcoinin Dövizle Mücadelesi

Günümüzde mevcut para birimleri devletlere aittir. Devletler kendi para birimlerini diledikleri gibi yönetebilme hakkına sahiptir. Dolayısıyla hangi devletin para birimi değer kazanırsa, o devletin gücü artmaktadır. Ancak bitcoin ile birlikte devlete ait olmayan bir para birimi ortaya çıkmış ve diğer para birimlerine rakip olmuştur. Bu durum Bitcoin döviz mücadelesini tetiklemektedir. Bitcoin tanınan hale gelene kadar bir nebze rahat bir yoldan geçmiş olsa da, diğer para birimlerinin yerini alabilecek kadar ilgi görmeye başladığında devletlerin de dikkatini çekmiştir. Bu durum devletleri tedirgin etmiştir ve devletler tarafından bitcoine caydırıcı önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu önlemlere bazı bankalar tarafından bitcoin işlemlerinin yapılmaması ve bazı resmi makamların bitcoin ile ilgili açıklamaları örnek gösterilebilir.

Bitcoinin Döviz Birimleri Karşısındaki Durumu

Çeşitli devletler tarafından atılan bu adımlar bir nebze sonuç vermiştir. Bitcoinin hızlı yükselişi sekteye uğratılmış ve döviz karşısında dalgalı bir seyre gelmesi sağlanmıştır. Günümüzde bir bitcoin yaklaşık olarak 29.500 Türk Lirası, 6.400 Dolar, 5.400 Euro, 4.800 Pound ve 6.300 İsviçre Frangı etmektedir. Bu fiyatların oldukça yüksek olması bitcoinin değerini gözler önüne sermektedir. Diğer yandan bitcoinin daha ulaşılabilir kılınmasını sağlayan alt birimler de mevcuttur. Bunlarla birlikte bitcoin ATM’leri gibi projeler sayesinde bitcoin, mücadeleye devam edeceğini ve toplumda yer edineceğine dair isteğini göstermektedir.


Politeizm Nedir

Politeizm, birden fazla ilaha tapmak anlamına gelir. Diğer bir adıyla çok ilahlık manasını da taşır. Sözcüğün kökenine baktığımız zaman, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) kelimelerinden üretilmiştir. Birçok geleneksel tapınma şekilleri, geçmişte üretilmiş tanrıların bir araya geldiği tapınaklarla politeisttik bir düzeni mevcuttu. Bu tapınaklar ve çeşitli ilahlar büyük bir süre zarfında kültürel etkileşime yoğrularak, büyütülmüştür. Geçmiş toplumların hemen hemen hepsi politeist bir tapınma anlayışına sahipti. Politeizmdeki hususi özellik birden fazla ilaha inanmanın her şeye hâkim bir tanrının her şeye gücü yetecek bir ilahi varlığın inancı da kapsayacak olmasıdır. Nispeten çoğu politeisttik inançta, her şeyin üstünde ve diğer ilahları da içerecek şekilde bunlardan da kudretli bir baş tanrı sembolü vardır.

Politeisttik İnanç

Politeisttik inançta, Tanrının kişisel özelliği, ihtiyaç, arzu, yetenek gibi değişik ve karmaşık fonksiyonlara sahip figüranlar olarak meydana gelir. Genellikle bu figüranlar limitsiz bir kudrete ve malumata sahip değillerdir. Bunun aksine, beşer özelliklere sahip, ilave olarak birkaç insanüstü fonksiyona sahip olarak tasavvur edilir. Politeisttik bir tapınak da İlahların çokça adları bulunabilir ve her ad bu figürün farklı bir özelliğine ve geçmişine dayanarak belirlenir. Politeizm de birden çok tanrı olması ve hepsinin de kendine ait çeşitli görevleri olması olarak bilinir. Geçmiş Mezopotamya kabilelerinden olan Hititler, frigler, İslamiyet gelmeden önce Arap yarımadasındaki putperestlik çok tanrılı bir inanç anlayışının olduğunu yani politeisttik bir din örnekleridir. Bugünlere kadar uzanan Hinduizm de çok tanrılı inanç sistemine sahip bir inançtır.

Politeizm Anlayışı

Politeizm anlayışında birden fazla tanrı figürü vardır, ama net olarak sayıları belirsizdir. Bu inanç sistemlerinde Allah’ı yaratıcı güç olarak görürler, bunun yanında başka yardım isteyecekleri tanrı figürleri oluşturarak onlardan medet umarlar. Esasen Allah’ın kullarına emri sadece kendisine kulluk etmeleridir. Politeizm genel olarak genel başlık altında her olayı başka bir güce atfeder. Güç için başka tanrı, aşk için başka tanrı gibi.


Dünyada Endüstri Ve Sanayinin Gelişimi

Dünya Endüstri Sanayi

Dünyada endüstri ve sanayi faaliyetlerinin tarihi incelemesi yapıldığında, kimi araştırmacılar tarımda ilk defa sabanın kullanılmasını, kimileri de madenlerin eritilmesini başlangıç olarak almaktadırlar. Tarihçiler bunları düşünedursun, 1750 yılında İngiltere’de gerçekleştirilen sanayi devrimi insanlık tarihindeki en etkileyici ve çarpıcı değişimi yaptığı kesindir. Özellikle Avrupa Kıtası’ndan ayrı bir ada ülkesi olan İngiltere, siyasi çekişmelerden ve karışıklıklardan uzak durması bilmiş, devlet olarak yatırımcıları ve yeni buluşları desteklemiştir. Başta pamuklu dokumaları ve tekstili öncü sanayi sektörü haline getirmesini başarmıştır. Özellikle buharın makinelere uygulanması, kömürün de enerji kaynağı olarak bolca bulunuyor olması sanayide önce İngiltere’ye, daha sonra da Batı Avrupa ülkelerine çok geniş bir üretim alanı ve ekonomik güç sağlamıştır.

Günümüz Dünyasında Sanayi

1700’lü yıllarda başlayan sanayi üretimine dayalı gelişmeler, günümüzde de şekil değiştirerek devam etmektedir. Günümüzde özellikle Batı Avrupa, ABD’nin kuzeydoğusu, Rusya’nın batısı, Çin ile Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya, endüstri ve sanayinin geliştiği, her türlü üretimin çok yoğun bir şekilde yapıldığı alanlardır. İngiltere’de buharlı makinelerle başlayan ve sanayi 1.0 olarak adlandırılan faaliyet, günümüze gelinceye kadar, basit makinelerden oldukça karmaşık ve seri üretim yapan otomasyon sistemine evrilerek gelmiştir. Bilgisayar ve teknoloji üretimi ile yeni bir çığır açan sektör, günümüzde sanayi 4.0 olarak adlandırılan siber-fiziksel sistemlerin oluşturduğu dijital üretim teknolojilerini kapsayan kolektif bir şekle dönüşmeye başlamıştır.


Borsa Para Kazandırıyormu?

Borsa Para Kazandırıyormu?

Borsa ilk defa yatırım yapacaklar için karışık görünebilir. Borsaya para yatırmadan önce bu işi bilen birilerinden yardım almanızı kesinlikle tavsiye ederim. İlk etapta internet üzerinden borsa ile ilgili makale ve hisse senetleri yorumlarını takip etmenizi öneririm. Yatırım uzmanlarının hisseler hakkındaki tahminlerini takip etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Belli bir süre sonra aklınızda yatırım yapabileceğiniz hisseler belirmeye başlayacaktır. Aklınızda yatan ve yatırımcıların önerdiği hisseleri kendiniz canlı borsa verileri sunan internet sitelerine üye olarak takip (1 hafta veya 2 hafta) etmelisiniz. Bu süre içerisinde belirlediğiniz hissede nasıl bir değişim olduğunu incelemelisiniz.

Borsa Para Kazandırıyormu?

Karar verme

Şahsi takibimde genelde hisseler borsa açıldığında yükselişle açılıyor, sonrasında düşecekse düşüyor veya yükseliyor. Kesinlikle ilk yatırım yapmaya karar verdiğinizde yatıracağınız meblağ sizi pişmanlığa sürüklemeyecek kadar olmalıdır. Borsa çok değişkenlik gösterebilmektedir, siyasi ve gündeme göre şaşırtıcı iniş çıkışlar olabiliyor. İlk yatırım yapacağınız hisse A grubu olursa sizin için daha iyi olur. A grubu hisseler çapı büyük olan gözde firmalardan oluşuyor. A grubu hisseler devamlı işlem gördüğü için gün içerisinde sürekli alım satım işlemleri fiyatlara yansıyor. A grubu hisselerde düşüş ve çıkışlar daha ağır gerçekleşiyor. B grubuna da girebilirsiniz, C ve D grubunu önermem. D grubu hisseler de sabah öğlen ve akşam kapanışlar da fiyat değişmektedir. D grubu hisselerin fiyatları düşük oluyor ve yükseliş ve düşüş oranları büyük olabiliyor, bu bir risk olabiliyor. Sonuç olarak tavsiyem A grubu hisselere yatırım yapmanız. Yatırım yapılınca birazda sabra ihtiyacımız var, sonuçta hisse bu düşüşte olabiliyor çıkışta.

Sonuç

Eğer dediğim gibi biraz araştırma ve takip yaparak paranızı yatırdıysanız, biraz da şansınız varsa para kazanabilirsiniz. Şunu da önemle belirtmeden geçemeyeceğim, ilk yatırımınız da para kazandınız ve mutlu oldunuz, sonra daha çok yatırıp daha çok kazanırım düşüncesi bizi esir alıveriyor. İnsanoğlunun gözü doymak bilmiyor. Her zaman temkinli davranırsanız borsa para kazanmak için çok güzel bir mecra.


Dekorasyon Tarzları

Dekorasyon Tarzları

En çok kullanılan dekorasyon tarzlarını şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

Klasik Tarz

Ahşap oymalı mobilya ayakları, ışıltılı ve lüks avizeler, gösterişli perdeler, ışıldayan koltuk kumaşları, altın varaklar ve büyük boyutlarda tablolar bu tarzın önemli uygulama noktalarıdır. Modası hiç geçmeyecek bir tarz olması da bu tarzı avantajlı kılmaktadır.

Rustik Tarz

Bu tarzı ön plana çıkartan şey, kullanılan dekorasyon ürünlerinin doğadan esintiler içermesi, büyük ve rahat olmasıdır. Ahşap ve eskitme objeler, hayvan postları, şömine, el yapımı battaniye veya şallar bu tarzın önemli parçalarındandır. Bu tarzın parçaları özenle yapılmış, emek ile oluşturulmuş ürünlerden oluşuyor havası taşıdığından evinizi sıradan olma halinden çıkartan bir dekorasyon çeşididir.

Country Tarzı

Her renk tonu ile oluşturulabilen bu tarzda rengârenk kırlentleri kullanmak oldukça önemlidir. Koyu renklerle uygulanabileceği gibi açık renkler ile de de uygulanabilir. Bunun yanı sıra çiçek desenli veya düz renkte keten kumaştan perdeler, çiçekler, koltuk şalları da bu tarzı tamamlayan diğer dekoratif unsurlardır.

Dekorasyon Tarzları

Minimalist Tarz

Daha az daha iyidir mantığında olan bu tarzda, evde fazla eşyaya yer verilmez. Bunun yerine daha işlevsel olan, daha küçük ve az sayıda eşya kullanmak esastır. Gözü yoracak eşya kalabalığı olmadığından insana huzur verir. Daimi bir ferahlık hissi yaşatır.

Tropikal Tarz

Bu tarzda öne çıkan tema ‘‘orman’’ temasıdır. Evlerin, tıpkı ormandaki canlıların doğal süsü olarak taşıdığı gibi birbirinden hareketli renklerle ve özellikle yeşil tonlarıyla bezenmesi ile oluşturulan bu tarz, adeta doğaya dönüşün evlerde can bulmuş halidir.

Modern Tarz

Abartıdan uzak ve yenilikçi çizgiler içeren bir dekorasyon tarzıdır. Ferah, kolay kullanılabilen ve düz çizgilere sahip olan eşyalardan oluşan mobilyaları ile gözü yormaz. Kullanılacak dekorasyon objeleri de mutlaka bu sadeliğe uymalı, gereksiz süs unsurları içermemelidir.


Elektronik Çekmece Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

Elektronik Çekmece Nedir?

Elektronik çekmece denilince aklımıza kendi kendine aç kapa özelliği taşıyan, el değmeden kullanacağımız bir çekmece sistemi gelebilir. Ancak sanılanın aksine elektronik çekmece, standart bir çekmecenin üzerine elektronik kilit mekanizması konularak tasarlanan bir türüdür.

Elektronik Çekmece Ne Amaçla Kullanılır?

Elektronik Çekmece Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?Genellikle paraların ve değerli eşyaların konulduğu bu çekmece türleri çelik kasa sistemlerine benzemektedir. Bazı çekmece türleri ahşap, bazıları da güçlendirilmiş çelikten yapılabilmektedir. Üzerinde bulunan elektronik kilit sisteminden dolayı elektrikli çekmece adını alan bu ürün, elektronik teknolojisi sayesinde birçok koruma yöntemiyle tasarlanmıştır.

Elektronik Çekmecenin Koruma Yöntemleri Nelerdir?

Elektronik teknolojisi her geçen gün kendini daha da geliştirmektedir. Bu teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, günlük hayatımızdaki mekanik sistemlerin yerini elektronik sistemlerin almasına neden olmuştur. Örneğin, eski arabalar ile yeni arabalarımızı kıyaslarsak, son üretilen modellerde masajlı koltuktan, arabaların kendi kendilerini sürebilmelerine kadar elektronik teknolojisinin geliştiğini görebiliriz. Eskiden sadece anahtarla kilitlediğimiz bu çekmeceler, günümüzde elektronik teknolojisinin gelişimiyle parmak izi, yüz tanıma, ses tanıma, uzaktan telefonla kilitleme vb. gibi elektronik sistemlerle donatılmışlardır. Bu tür koruma yöntemi eski usul anahtarlı kilit sistemlerinden daha iyidir. Çünkü normal kilit sistemlerinde anahtarlar taklit edilebiliyorlardı. Elektronik çekmece teknolojisiyle herkese özgü olan parmak izi, ses ve göz, bu taklitçiliğin önüne geçerek daha üst düzey koruma sağlamaktadır. Özellikle hiç yanımızdan ayırmadığımız telefonlarımızla yaptığımız elektronik kilit sistemleri, bu güvenliği daha da arttırmaktadır.


Artrit Nedir ?

Artrit

Artrit, vücudun herhangi bir bölgesinde ki eklemlerde şişlik, kızarıklık, eklem bölgesindeki sıcaklık artışı ya da eklem hareketlerinde bir kısıtlamanın olması durumunda ilk akla gelen hastalık artrit olmalıdır. Akut ve kronik artrit olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Kronik Artrit, artrit hastalığında eklem 6 hafta veya daha uzun süre tutuluma maruz kalmışsa kronik artrit söz konusudur.

Akut artrit, bu durum kronik artritin tersi gibi düşünülebilir. Yani eklem tutulumu 6 aydan kısa süreli olan durumlardır.

Artrit

Tutulum Çeşitleri

Oligoartiküler tutulum, tutuluma uğrayan eklem sayısı 4 veya daha azdır.

Poliartiküler tutulum, burada 5 ya da daha fazla eklem hastalıktan etkilenmiştir.

Septik Artrit

Eklemin etrafındaki yapılar ve eklem çevresi boşluğunda bakterilerin yayılması ile ortaya çıkan tablodur. Bu durumda aniden ateş yükselmesi görülür ve eklemlerde duyarlılık başlar. En sık karşılaşılan etmeni, stafilokoklardır.

Viral Artritler

Viral enfeksiyonların ortaya çıkmasıyla eklemlere ait hastalık bulguları ortaya çıkar. Hepatit B, kızamıkçık, su çiçeği ve influenza virüslerinin oluşturduğu enfeksiyon durumlarında, eklemler etkilenerek ortaya çıkar.

Juvenil İdiyopatik Artrit

16 yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bazı durumlarda 6 haftadan uzun süre ile aynı eklemin tutulma durumları görülür. Tekrarlayan ateş ve vücut döküntüleri ile belirtiler göstererek ortaya çıkar. Ateş ya sabahın erken saatlerinde ya da gece yatmaya yakın zamanlarda yükselir.

Entesitle ilişkili Artrit

Genellikle 10 yaş üzeri erkek çocuklarda görülür. Bu hastalığın en önemli belirtisi aşil tendonunda ve topuk kısmında meydana gelen ağrıdır. Doktor tarafından yapılan fiziki muayene ile ve laboratuvar testleri ile hastalara tanı konabilmektedir. Bunlar bir arada değerlendirilmelidir. Eğer fiziki muayene, laboratuvar testlerini desteklemez ise tek başına laboratuvar testlerinin bir anlamı yoktur. Bazı durumlarda bir deri hastalığı olabilir ve artrit benzeri bulgular verebilir. Bu ayrım doğru yapılmalıdır.


Moda Tasarımında Anatominin Etkisi Nedir?

Moda Tasarımında Anatominin Etkisi Nedir?

Moda Tasarımda Anatominin Etkisi

İnsan anatomisindeki bölgesel farklılıklar beraberinde bölgesel moda trendlerini belirler. Konuyu küçük bir örnek ile ele alacak olursak; kadınlarda boy ortalaması 1.80’e yakın olan Almanya’da yüksek belli kıyafetler pek ilgi göremezken, kadın boy ortalaması 1.65’in altında kalan Türkiye’de yüksek bel neredeyse bir vazgeçilmezdir. Bu da bize açıkça gösteriyor ki moda insanın kendine yakışanı giymesidir.

Moda Tasarımında Anatominin Etkisi Nedir?

Seksenler Türkiye’si

Yetmişlerin hippi modasının seksenlerde ülkemizi etkisi altına alması, ülkemizde ön görülebilenden daha büyük bir felakete yol açmıştır. Kısa boylu insanların geniş İspanyol paça giymesi, erkeklerin kilolarına bakmadan renkli taytlar içerisinde sokağa çıkması gibi. Bu konuda sınır tanımayan ülkemiz, bu kombini sivri burun rugan ayakkabılarla tamamlamıştır. Erkeklere göre dönemi nispeten daha az zararla atlatan kadınlar ise yüksek çizme ve mini etek kombinleri ile kısa olan boylarını daha da kısaltma yarışı içerisindeydiler.

Milenyum Nesli ve Moda Anlayışları

Günümüzde artık moda daha akıl ve mantık çerçevesine oturmuştur. Artık dönemin trendleri değil insanların kendi giyim karakterleri olmaya başlamıştır. Bu konuya ise kısaca anatominin modada markalaşmaya katkısı diye biliriz. Jean serileri, ayakkabı koleksiyonları ve kalıplaşmış değişmeyen tasarımlar. Düşük bel jeanler daha fazla insanca tercih edilse de, ülkemizde yüksek bel hala kadınların gardıroplarının gözdesi.

Moda ve Anatominin Bütünlüğü

Yeterli talebin oluşmasıyla artık tek tip moda anlayışının yok olduğu bu dönemde, herkesin üzerinde güzel taşıyabileceği elbiseye ulaşması kolaylaştı. Büyüyen markalar ve sınır tanımaz tasarımlar bütün bu taleplere geri dönüş sağlamaktadır.