Dünyada Endüstri Ve Sanayinin Gelişimi

Dünya Endüstri Sanayi

Dünyada endüstri ve sanayi faaliyetlerinin tarihi incelemesi yapıldığında, kimi araştırmacılar tarımda ilk defa sabanın kullanılmasını, kimileri de madenlerin eritilmesini başlangıç olarak almaktadırlar. Tarihçiler bunları düşünedursun, 1750 yılında İngiltere’de gerçekleştirilen sanayi devrimi insanlık tarihindeki en etkileyici ve çarpıcı değişimi yaptığı kesindir. Özellikle Avrupa Kıtası’ndan ayrı bir ada ülkesi olan İngiltere, siyasi çekişmelerden ve karışıklıklardan uzak durması bilmiş, devlet olarak yatırımcıları ve yeni buluşları desteklemiştir. Başta pamuklu dokumaları ve tekstili öncü sanayi sektörü haline getirmesini başarmıştır. Özellikle buharın makinelere uygulanması, kömürün de enerji kaynağı olarak bolca bulunuyor olması sanayide önce İngiltere’ye, daha sonra da Batı Avrupa ülkelerine çok geniş bir üretim alanı ve ekonomik güç sağlamıştır.

Günümüz Dünyasında Sanayi

1700’lü yıllarda başlayan sanayi üretimine dayalı gelişmeler, günümüzde de şekil değiştirerek devam etmektedir. Günümüzde özellikle Batı Avrupa, ABD’nin kuzeydoğusu, Rusya’nın batısı, Çin ile Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya, endüstri ve sanayinin geliştiği, her türlü üretimin çok yoğun bir şekilde yapıldığı alanlardır. İngiltere’de buharlı makinelerle başlayan ve sanayi 1.0 olarak adlandırılan faaliyet, günümüze gelinceye kadar, basit makinelerden oldukça karmaşık ve seri üretim yapan otomasyon sistemine evrilerek gelmiştir. Bilgisayar ve teknoloji üretimi ile yeni bir çığır açan sektör, günümüzde sanayi 4.0 olarak adlandırılan siber-fiziksel sistemlerin oluşturduğu dijital üretim teknolojilerini kapsayan kolektif bir şekle dönüşmeye başlamıştır.